03-01
Elke eerste donderdag van de maand 16.00- 18.00

Meetup Cybersecurity

Organisatie

Ontwikkeling van het Kennispark
Het Kennispark behelst heel Twente. De kern wordt gevormd door:

De Campus van de Universiteit Twente
De Universiteit Twente (UT) staat bekend als ‘de ondernemende universiteit’ met name door de dynamische rol op het gebied van innovatieve spin-off activiteiten. Opgericht in 1961 behoort de UT tot de jongste universiteiten van Nederland. De UT onderscheidt zich van andere Nederlandse universiteiten , zowel op het terrein van onderwijs als onderzoek, door de combinatie van technologie en maatschappijwetenschappen.

Kennispark Twente
Kennispark Twente is uniek gelegen in de directe nabijheid van de Universiteit Twente. Twente behoort, mede door de strategische ligging aan de West-Oost corridor op de lijn Amsterdam-Berlijn, tot de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Het is een Euregio-gebied dat zich kenmerkt door een sterke internationale oriëntatie, een grote bedrijfsloyaliteit en arbeidsmoraal en een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat. In het begin van de 80-er jaren begon de UT oog te krijgen voor kennistransfer naar het bedrijfsleven en voor het ondersteunen van nieuwe bedrijven.

Vanaf 1982 bestaat BTC-Twente als business incubator. De Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Ten Hag Makelaardij, Deltaborgh Investments en de ABN-Amro bank zijn hiervan de aandeelhouders. BTC-Twente is de oudste incubator van Nederland en met name gericht op innovatieve (technologische) startende bedrijven (uit  binnen- en buitenland). Ruim 700 bedrijven waren tot nu toe gehuisvest in een van de gebouwen van de incubator. www.btc-twente.nl

De combinatie van universitair onderwijs, hightech kennisindustrie en zakelijke dienstverlening genereert zowel ideeën als werkgelegenheid en oefent daarnaast een grote aantrekkingskracht uit op andere bedrijven en investeerders. In toenemende mate hebben spin-off bedrijven zich gevestigd op Kennispark Twente. Voorbeelden van spin-off bedrijven die inmiddels zijn uitgegroeid tot gerenommeerde organisaties zijn de High Tech Factory en het Mesa+ instituut.

De universiteit heeft sinds 2001 ook een wetenschappelijk instituut dat zich specifiek richt op kennisintensief ondernemerschap, het NIKOS. Hierdoor wordt de ervaring die wordt opgedaan met de business ontwikkeling rond de universiteit vanuit internationaal perspectief geanalyseerd en worden inzichten gekregen over hoe het beter kan. Dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven. De toenemende integratie van science en business is zichtbaar gemaakt in een koepelorganisatie Novel-T en de vestiging van de Gallery, een shop-window van het park met een aantrekkingskracht op toonaangevende internationale bedrijven. Uitstekende infrastructuur met prima bus- en treinverbindingen maken ondernemen mogelijk in een parkachtige omgeving met groen, waterpartijen en kunstobjecten. De ligging, een hoogwaardige en parkachtige uitstraling, goede ontsluiting en uitstekende faciliteiten in de directe omgeving maken van Kennispark Twente een aantrekkelijke vestigingslocatie.

Twente Village
Het voetbalstadion van FC-Twente, De Grolsch Veste, en de leisure boulevard Go-Planet, waar onder meer de bioscoop Kinepolis, een ijsbaan, beursruimte, sportfaciliteiten en meerdere restaurants te vinden zijn, vormen samen Twente Village.

Ondernemersvereniging
Op 29 augustus 1996 is de Ondernemersvereniging Business&Science Park opgericht in het Ondernemingshuis te Enschede. De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de ondernemingen en organisaties op het Park in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. De ondernemersvereniging heeft een goede relatie met diverse overheden zoals de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en de Gemeente Enschede. De Enschedese politiek heeft veel aandacht voor de verkeerssituatie in en om het Park. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur. Het bestuur is in dit verband een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

Ook bij de ontwikkelingen van Novel-T is het bestuur nauw betrokken. De ontwikkelingen binnen Kennispark hebben er toe geleid dat in de Algemene Ledenvergadering van maart 2013 besloten is om de naam Ondernemersvereniging Business&Science Park te wijzigen in Ondernemersvereniging Kennispark. We verstaan hieronder: de Universiteit Twente, het Business&Science Park en Twente Village, de leisure boulevard waarvan onder andere FC Twente en Go – Planet deel uitmaken.

 

Nieuws op 16 mrt 2019 door René Reitzema

Save the date: ledenvergadering OVK 7 mei 2019 in het U Parkhotel

Op dinsdag 7 mei 16.00 uur heeft u tijdens de algemene ledenvergadering van de Ondernemersvereniging Kennispark de kans een kijkje te nemen in het gloednieuwe U Parkhotel en te genieten van een speciaal voor ons samengesteld programma. Noteer de datum alvast in uw agenda, meer informatie over het programma volgt.


Nieuws op 21 feb 2019 door René Reitzema

Elyseum afgesloten 27/2 t/m 6/3


Nieuws op 20 feb 2019 door René Reitzema

Anders inkopen

Kom naar de relatiemiddag inkoop van de gemeente Enschede op 21 maart 2019 (12:00-16:00 uur) bij Spinnerij Oosterveld.

We zijn erg blij dat al een groot aantal organisaties heeft laten weten aanwezig te zijn. Het programma is nagenoeg rond. Met sprekers als Luc Kikkert, voormalig chief procurement officer van Auping en nu directeur van Kiemt, de Social Impact Factory Utrecht en Garage 2020 hebben we een interessant programma aan te bieden.

De middag zal worden ingeleid door onze wethouder Eelco Eerenberg en na een interessant verhaal van Luc Kikkert over onder andere het circulaire bedrijfsmodel van Auping gaan we verder met:

2 workshops:

1. Vernieuwende vormen van samenwerken met de markt: de social impact bond: met medewerking van Garage 2020

2. Tips en tricks bij inkoop-en aanbestedingstrajecten: vanuit een gecontracteerde marktpartij en de gemeente Enschede

Het Worldcafé, met elkaar in gesprek over 3 thema’s:

1. Mogelijkheden voor partnerschap binnen de wetgeving

2. Met inkoop innoveren

3. Vernieuwende vormen van samenwerken met de markt (publiek private samenwerking, social impact bonds, combinatievorming etc.)

Doorlopend inkoopspreekuur; Juristen en inkopers van de gemeente beantwoorden uw vragen op het gebied van inkoop-en aanbesteden in het algemeen en specifiek binnen de gemeente Enschede.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld: via deze link kan dit nog steeds: https://www.enschede.nl/andersinkopen

Ook wordt de middag nog succesvoller als u ons laat weten waar u het met ons over wilt hebben.

Geef uw mening over inkopen of stel uw inkoopvragen via deze link op onze speciale website:
https://www.enschede.nl/andersinkopen