WELKOM op de website van de Ondernemersvereniging Kennispark.

De ondernemersvereniging Kennispark behartigt de belangen van alle ondernemers die gevestigd zijn op het Kennisparkgebied: Campusterrein Universiteit Twente, Business & Sciencepark Enschede en Twente Village (Kanaalzone vanaf Auke Vleerstraat tot en met de IJsbaan). Kortom het gebied waar Science, Business en Leisure samenkomen. Een uniek gebied in Twente en misschien wel in de wereld.

Op deze site vindt u informatie over het gebied, samenwerking met de diverse partners, activiteiten, centrale agenda en meer achtergrondinformatie over de vereniging. Leden krijgen via een eigen inlogcode de beschikking over de gegevens van de medeleden, speciale acties en kortingen voor en door leden en toegang tot de inhoud van de diverse (bestuurs)verslagen. Elk jaar organiseert de vereniging ook allerlei netwerkbijeenkomsten. Het lidmaatschap kost slechts € 125,– per jaar. Nog geen lid? Meer weten over het lidmaatschap? Zie: Lid Worden

Suggesties tot verbetering van deze website? Neem contact op met: admin@ovkennispark.nl

Bestuur ondernemersvereniging Kennispark.

Lid worden

1 juni: Kennispark Run

Nieuws op 17 mei 2017 door René Reitzema

1 juni: Kennispark Run

Dit jaar organiseert het Projectbureau van de opleiding Sport en bewegen van het ROC van Twente voor alweer het derde jaar op rij de Kennispark Run. Je loopt een parcours van 5 kilometer over het terrein van het Kennispark en de Universiteit Twente waarbij je onderweg innovatieve hindernissen tegenkomt en ludieke teamopdrachten gaat uitvoeren. Normaal gesproken zijn deze locaties niet toegankelijk voor hardlopers, maar op donderdag 1 juni wel voor jou en je team! Bij deze derde editie van de Kennispark Run staat socializen en gezelligheid weer voorop. Deelnemen kan in een duo of in een team van vier personen van hetzelfde bedrijf of studievereniging. Dus daag je collega’s of studiegenoten uit en doe mee. Aanmelden kan via hiertot en met 25 mei!


Nieuws op 17 mei 2017 door René Reitzema

Innovatiepad Kennispark Twente

Het consortium Flow of Innovation gaat een Innovatiepad ontwikkelen op het Kennispark Twente. Dit pad vormt de verbinding tussen het treinstation Kennispark en de campus van de Universiteit Twente. Het pad loopt over het bedrijventerrein en wordt voorzien van allerlei innovatieve, creatieve, leuke en duurzame voorzieningen. Onder meer op het gebied van verlichting, fonteinen, energieopslag, zonne-energie, modulaire fietspad-delen en verkeersmaatregelen. Onlangs is Twentse Weg- en Waterbouw gestart met de werkzaamheden omtrent het Innovatiepad. Er is gestart op het tracé tussen Symbol en Sigmax, vanaf de zijde Symbol. Eerst zal het grondwerk worden voltooid en daarna zullen op dit deel de Easypath elementen, die het fysieke pad vormen, worden gelegd. Hieronder een globale planning van de werkzaamheden: – 15 mei: ontgraven van het zandcunet en het aanleggen van de kabels en leidingen; – 29 mei: Easypath elementen leggen; – 19 juni: plaatsen en aansluiten lichtmasten; – juli en september: vervolg werkzaamheden Palatijn-Hengelosestraat (m.u.v. de bouwvakantie in augustus).


Nieuws op 26 apr 2017 door René Reitzema

Brainstorm Innovatiepad – Kennispark Twente

Zoals u wellicht bekend, gaat het consortium Flow of Innovation een Innovatiepad ontwikkelen. Dit pad vormt de verbinding tussen het treinstation Kennispark en de campus van de Universiteit Twente en loopt over het bedrijventerrein Kennispark Twente. Dit pad wordt voorzien van allerlei innovatieve, creatieve, leuke en duurzame voorzieningen. Onder meer op het gebied van verlichting, fonteinen, energieopslag, zonne-energie, modulaire fietspad-delen en verkeersmaatregelen. Graag willen wij u, als  ondernemer binnen het Kennispark gebied, betrekken bij de ontwikkelingen. U bent van harte uitgenodigd voor een informatie-brainstormavond op donderdag 11 mei a.s. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen en de planning. Aansluitend wordt er in kleiner verband gebrainstormd over innovaties en ideeën met betrekking tot uw eigen bedrijf, die mogelijk kunnen bijdragen aan een nog innovatiever pad. Wanneer: donderdag 11 mei Hoe laat: programma van 19.00 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur en borrel vanaf 21.30 uur) Waar: Symbol, Palentijn 14, Enschede Als u bij deze avond aanwezig wilt zijn verzoeken wij u een mail te sturen naar marjolein@limesquare.eu (graag met opgave van naam/functie van degene(n) die komen)        


30-06
Bijeenkomst

Algemene ledenvergadering

12-10
Evenementen

Golf Cup OV Kennispark 2017